Menu

Plaatsingsprocedure

Attentie; u kunt uw kind aanmelden voor de basisschool vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt. Soms melden ouders hun kind voor het derde levensjaar aan. Dat is een vooraanmelding die nog niet leidt tot een besluit over toelating. Onderstaande plaatsingsprocedure treedt dan in werking op de derde verjaardag van uw kind.

Plaatsingsprocedure KBS De Vlieger;

  1. Na inlevering van ons aanmeldformulier ontvangt u z.s.m. een schriftelijke (ontvangst)bevestiging.
  2. De school bekijkt het formulier en vraagt informatie op bij de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf en/of de GGD en/of de huidige school van uw kind (indien van toepassing).
  3. Is uw kind < dan 4 jaar, dan neemt de leerkracht contact met u op om afspraken te maken over 'wenmomenten' en over de startdatum.
  4. Bij een kind > dan 4 jaar dat tussentijds is aangemeld, vanwege b.v. een verhuizing, kan er direct na inschrijving begonnen worden in de betreffende groep.

Periode tussen plaatsing en start op KBS De Vlieger;

  1. U ontvangt een uitnodiging intakegesprek met de intern begeleider van de onderbouw: dit is een kort gesprek van ongeveer een kwartier, waarin wij met u spreken over de actuele ontwikkeling van uw kind en er is gelegenheid voor vragen vanaf uw kant.
  2. Telefonische uitnodiging wendagen door de leerkracht: vier tot zes weken voor de vierde verjaardag van uw kind, wordt u gebeld door de leerkracht voor het afspreken van vijf wenmomenten voorafgaand aan de start bij ons op school. Deze data worden vastgelegd in het wenboekje wat door de leerkracht wordt gemaild, dit boekje geeft u en
    uw kind informatie over de dagindeling in de kleutergroep. In de zes weken voor de zomervakantie geldt een afwijkende procedure, hierover vindt u meer informatie in onze schoolgids.

Rondleiding op KBS De VliegerOm u een goed beeld te kunnen geven van onze school organiseren wij rondleidingen.

Lees meer