Menu

Plaatsingsprocedure

Plaatsingsprocedure

Wij verwelkomen graag nieuwe leerlingen op onze school. Alvorens uw kind aan te melden voor de basisschool adviseren wij u eerst gebruik te maken van onze rondleiding nieuwe ouders om uzelf zo goed mogelijk te informeren over ons beleid en onze visie. Hierover vindt u meer informatie onder het kopje "Aanmelden". Indien u kiest voor KBS De Vlieger, dan kunt u dat kenbaar maken via ons "Aanmeldingsformulier basisschool", welke u vindt onder het kopje "Aanmelden". Na ontvangst van het ingevulde Aanmeldingsformulier basisschool gaat onderstaande plaatsingsprocedure in.

Attentie; u kunt uw kind aanmelden voor de basisschool vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt. Soms melden ouders hun kind voor het derde levensjaar aan. Dat is een vooraanmelding die nog niet leidt tot een besluit over toelating. Onderstaande plaatsingsprocedure treedt dan in werking op de derde verjaardag van uw kind.

Plaatsingsprocedure KBS De Vlieger;

  1. De onderbouwcoördinator bekijkt het formulier en vraagt eventuele informatie op bij de voorschoolse educatie
  2. Daarna plaatsen we in principe uw kind op onze school en u ontvangt van ons een schriftelijke kennisgeving van inschrijving.
  3. Bij een bijzondere of complexere onderwijsbehoefte van uw kind, moeten we samen verder verkennen of onze school hierin kan voorzien. Als dit niet het geval is, dan bespreekt De Vlieger met u welke andere reguliere school of school voor speciaal onderwijs hierin wel kan voorzien (Zorgplicht).
  4. KBS de Vlieger heeft voor de plaatsingsprocedure zes (kalender)weken de tijd en deze periode kan eventueel verlengt worden met vier (kalender)weken.

Periode tussen plaatsing en start op KBS De Vlieger;

  1. Schriftelijke uitnodiging startgesprek met uw directeur en de onderbouwcoördinator: dit is een kort gesprek van ongeveer een kwartier, waarin wij met u spreken over de actuele ontwikkeling van uw kind en er is gelegenheid voor vragen vanaf uw kant.
  2. Telefonische uitnodiging wendagen door de leerkracht: vier tot zes weken voor de vierde verjaardag van uw kind, wordt u gebeld door de leerkracht voor het afspreken van vijf wenmomenten voorafgaand aan de start bij ons op school. Deze data worden vastgelegd in het wenboekje wat door de leerkracht wordt toegestuurd, dit boekje geeft u en uw kind informatie over de dagindeling in de kleutergroep. In de zes weken voor de zomervakantie geldt een afwijkende procedure, hierover vindt u meer informatie in onze schoolgids.

Rondleiding op KBS De VliegerOm u een goed beeld te kunnen geven van onze school organiseren wij rondleidingen.

Lees meer