Menu

Academische opleidingsschool

We zijn trots op het feit dat we een academische opleidingsschool zijn. Jaarlijks doen we gezamenlijk onderzoek, zodat de onderwijskwaliteit steeds verder verhoogt. Voor meer informatie kunt u dit filmpje bekijken.

KBS De Vlieger 3 is een Academische opleidingsschool. In de academische opleidingsschool zijn studenten (HBO, laatste jaar PABO) aan het werk. Zij staan twee dagen per week voor de groep en zij voeren een onderzoek uit op een derde dag. De studenten krijgen begeleiding van de PABO en de stagebegeleider van KBS De Vlieger. De onderzoeksvraag waar studenten aan werken is geformuleerd door KBS De Vlieger en altijd gekoppeld aan de schoolontwikkeling. Bij de academische school zijn onderzoekers betrokken vanuit de universiteit.

Wat is een academische opleidingsschool?

Een academische opleidingsschool is een school waar opleiden, innoveren en onderzoeken op de werkplek centraal staan. Zowel zittende als aanstaande leraren onderzoeken, innoveren en worden op verschillende manieren opgeleid. Dit vindt plaats ten behoeve van de leerresultaten van leerlingen en de professionele ontwikkeling van de mensen binnen de school. De pijlers opleiden, onderzoeken en innoveren vormen gezamenlijk de academische opleidingsschool. Scholen moeten innoveren om zich aan te kunnen passen aan de ontwikkelingen in de maatschappij.

Waarom is KBS De Vlieger 3 een academische opleidingsschool?

Een academische opleidingsschool biedt een kader waarin KBS De Vlieger 3 zich continu kan ontwikkelen. Dit kader wordt gevormd door invulling te geven aan de onderzoeks-, opleidings- en innovatiepijler. De volgende typische kenmerken van de academische school vormen dit kader:

  • Verbetering van de leerresultaten van leerlingen
  • De allergrootste en belangrijkste opbrengst van de academische opleidingsschool is vanzelfsprekend de positieve uitwerking op de leerresultaten van leerlingen. Doordat de hele school in het teken van schoolontwikkeling staat, wordt steeds nagedacht hoe het team zich moet ontwikkelen om een optimale bijdrage te kunnen leveren aan de leeropbrengsten van leerlingen. Door een onderzoekende houding kunnen leraren vaststellen en evalueren welke aanpak bij elke leerling de beste resultaten oplevert. De leerresultaten van leerlingen zullen altijd centraal moeten blijven staan.
  • Opleiden van studenten in de school
    Studenten worden in de school opgeleid, waardoor zij tijdens de opleiding een beter beeld krijgen van het leraar zijn. Tevens brengen zij nieuwe ideeën vanuit de lerarenopleiding de school binnen, waardoor zittende leraren geïnspireerd kunnen raken.
  • Continue aandacht voor schoolontwikkeling
  • Doordat het opleiden, innoveren en onderzoeken binnen de academische opleidingsschool centraal staan, is er sprake van een voortdurende schoolontwikkeling. Op deze manier kan KBS De Vlieger blijven inspelen op ontwikkelingen binnen de maatschappij en kunnen leerresultaten worden geoptimaliseerd.
  • Onderzoekende en reflectieve houding bij leraren en studenten
  • Binnen KBS De Vlieger wordt onderzoek uitgevoerd door studenten en door leraren. Zij voeren een onderzoek uit om de lespraktijk te verbeteren. Tevens ontwikkelen zij hierdoor een onderzoekende en reflectieve houding waarin zij hun eigen handelen centraal stellen. Op deze manier blijven (aanstaande) leraren zich professioneel ontwikkelen, waardoor zij in staat zijn om zich aan te passen aan de veranderingen in hun dagelijkse onderwijspraktijk en in te spelen op individuele behoeften van leerlingen.

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/public/sites/www.kbsdevlieger3.nl/templates/gk_simplicity/html/modules.php on line 97

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/public/sites/www.kbsdevlieger3.nl/templates/gk_simplicity/html/modules.php on line 103

Rondleiding op KBS De VliegerOm u een goed beeld te kunnen geven van onze school organiseren wij rondleidingen.

Lees meer