Menu

KBS De Vlieger 3 is Onderzoeksschool

Wij zijn trots op het feit dat KBS De Vlieger 3 onderzoeksschool is. Een onderzoeksschool is een (basis)school waar opleiden, innoveren en onderzoeken op de werkplek centraal staan. Zowel zittende als aanstaande leraren onderzoeken, innoveren en worden op verschillende manieren begeleid. Scholen moeten innoveren om voortdurend in te spelen op de ontwikkelingen in de maatschappij.

Jaarlijks doen we onderzoek in nauwe samenwerking met 4e-jaars PABO studenten van Hogeschool KPZ. Deze studenten werken 2 dagen per week voor een groep en zij voeren onderzoek uit op een derde dag. De student krijgen begeleiding van de Hogeschool KPZ en van een opgeleide onderzoeksbegeleider van KBS De Vlieger 3 zelf. De onderzoeksvraag waar studenten aan werken is geformuleerd door de school in samenwerking met de student en altijd gekoppeld aan de schoolontwikkeling. Bij onderzoeksscholen zijn onderzoekers betrokken vanuit de universiteit.

Een onderzoeksschool biedt een kader waarin KBS De Vlieger 3 zich continu kan ontwikkelen. Dit kader wordt gevormd door invulling te geven aan de onderzoeks-, opleidings- en innovatiepijler. De volgende typische kenmerken van de academische school vormen dit kader:

  • Verbetering van de leerresultaten van leerlingen:
    De allergrootste en belangrijkste opbrengst van onderzoeksschool is vanzelfsprekend de positieve uitwerking op de leerresultaten van leerlingen. Doordat de hele school in het teken van schoolontwikkeling staat, wordt steeds nagedacht hoe het team zich moet ontwikkelen om een optimale bijdrage te kunnen leveren aan de leeropbrengsten van leerlingen. Door een onderzoekende houding kunnen leraren vaststellen en evalueren welke aanpak bij elke leerling de beste resultaten oplevert. De leerresultaten van leerlingen zullen altijd centraal moeten blijven staan.
  • Opleiden van studenten in de school:
    Studenten worden in de school opgeleid, waardoor zij tijdens de opleiding een beter beeld krijgen van het leraar zijn. Tevens brengen zij nieuwe ideeën vanuit de lerarenopleiding de school binnen, waardoor zittende leraren geïnspireerd kunnen raken. Continue aandacht voor schoolontwikkeling Doordat het opleiden, innoveren en onderzoeken binnen de onderzoeksschool centraal staat, is er sprake van een voortdurende schoolontwikkeling. Op deze manier kan KBS De Vlieger blijven inspelen op ontwikkelingen binnen de maatschappij en kunnen leerresultaten worden geoptimaliseerd.
  • Onderzoekende en reflectieve houding bij leraren en studenten:
    Binnen KBS De Vlieger 3 wordt onderzoek uitgevoerd door studenten en door leraren. Zij voeren een onderzoek uit om de lespraktijk te verbeteren. Tevens ontwikkelen zij hierdoor een onderzoekende en reflectieve houding waarin zij hun eigen handelen centraal stellen. Op deze manier blijven (aanstaande) leraren zich professioneel ontwikkelen, waardoor zij in staat zijn om zich aan te passen aan de veranderingen in hun dagelijkse onderwijspraktijk en in te spelen op individuele behoeften van leerlingen.

Rondleiding op KBS De VliegerOm u een goed beeld te kunnen geven van onze school organiseren wij rondleidingen.

Lees meer