Menu

Ouderbetrokkenheid

Ouders op KBS De Vlieger

We betrekken de ouders van KBS De Vlieger bij onze school en ons onderwijs. Het meest belangrijke van ouderbetrokkenheid vinden wij dat ouders goed op de hoogte zijn van het leerproces van zijn/ haar kind. We doen dit door:

  • Het werken met informatie-momenten. U kunt denken aan ouderavonden en inloopmomenten;
  • Tussentijdse contacten waarbij de leerkracht de ouder op de hoogte stelt van de ontwikkeling van zijn/ haar kind;
  • Het delen van informatie via (digitale) brieven en Parro (een app voor de groep van uw kind).


Verder betrekken wij ouders door:

  • Het actief samenwerken van het team met de oudervereniging;
  • Het constructief samenwerken met de deelraad van de Medezeggenschapsraad (MR) van KBS De Vlieger.


Daarnaast betrekken wij ouders ook bij school door het inzetten van ouders in leesgroepjes, het helpen bij het versieren van de school bij feesten enz.

Rondleiding op KBS De VliegerOm u een goed beeld te kunnen geven van onze school organiseren wij rondleidingen.

Lees meer