Menu

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/de schooldirectie doet. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemmings- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze beslissingen behartigen. De MR van De Vlieger 3 probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn van wat er speelt en dat daarop gereageerd kan worden.

Medezeggenschapsraad De Vlieger 3

De MR van De Vlieger 3 bestaat uit ouders en personeelsleden in een gelijke verhouding.

Deze is als volgt samengesteld:

Oudergeleding:                                              Personeelsgeleding:

Peter Lenten (voorzitter)                                Sietske Amelink (leerkracht groep 8a)

Karin Maneschijn (secretaris)                        Mieke Bults (leerkracht groep 5a) 

vacature                                                          Kirsten Moorman (leerkracht groep 5b/6b)

 

Mochten er zaken zijn die u in de MR-vergadering besproken zou willen hebben, dan kunt u die kenbaar maken door een email te sturen via het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Of middels een brief in onze postbus, die zich bij de docentenkamer op de eerste verdieping bevindt.

 

Vergaderdata Medezeggenschapsraad De Vlieger 3

Maandag 16 september 2019

Donderdag 31 oktober 2019

Maandag 9 december 2019

Donderdag 23 januari 2020

Maandag 2 maart 2020

Donderdag 16 april 2020

Maandag 25 mei 2020

Dinsdag 23 juni 2020 (onder voorbehoud)

 

Rondleiding op KBS De VliegerOm u een goed beeld te kunnen geven van onze school organiseren wij rondleidingen.

Lees meer