Menu

Plusles, plusklas en verrijkingsklas

Op KBS De Vlieger hebben we te maken met hoog- en laagvliegers. Kinderen die goed scoren en meer aankunnen noemen we hoogvliegers. Deze leerlingen volgen het onderwijsaanbod in de groep en zullen daarnaast extra uitgedaagd moeten worden in de groep. Op De Vlieger willen we dit ook realiseren door pluslessen en plusklassen aan te bieden. In de plusllessen (gr 3, 4 en 5) krijgen de kinderen een uur extra aanbod van de meer- en hoogbegaafdheidsspecialist, in de plusklas (gr 6 t/m 8) zijn de kinderen een dagdeel bij elkaar. Zowel in de plusles als in de plusklas krijgen de kinderen opdrachten mee die ze in de klas moeten verwerken en dit wordt de week erna met de hoogbegaafdheidspecialist besproken. De leerdoelen in de plusgroepen liggen veelal op andere gebieden dan die van de reguliere lesstof. De uitdaging begint pas als, met creatieve open opdrachten, het hogere orde denkniveau aangesproken wordt (analyseren, evalueren, creëren).

Naast bovengenoemde plusgroepen zijn er ook pluslessen Engels. Deze zijn voor groep 3 en 4, steeds voor een periode van ongeveer 10 weken.

De hoogbegaafde kinderen kunnen een bovenschoolse verrijkingsklas volgen. Deze wordt door stichting Catent georganiseerd. Hoogbegaafde leerlingen leren in sprongen, hebben vele malen minder herhaling en inprent oefeningen nodig dan gemiddelde leerlingen, en benaderen de lesstof op een geheel andere wijze. Zo bekijken zij het liefst eerst het grote geheel en verdiepen zich daarna pas in de onderdelen. Ook houden zij zich bij voorkeur met verschillende onderdelen van een domein tegelijk bezig.

Het is van belang dat hoogbegaafde kinderen 'leren-leren'. De slimme leerling moet oefenen in leer- en werkstrategieën, waarbij het samenwerken, leren plannen en het oefenen van doorzettingsvermogen belangrijke doelstellingen zijn.

Rondleiding op KBS De VliegerOm u een goed beeld te kunnen geven van onze school organiseren wij rondleidingen.

Lees meer