Menu

Visie en missie van de school

Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind. KBS De Vlieger 3 staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers, waarbij in samenspraak wordt gekeken of wij kunnen bieden wat de leerling nodig heeft. Het belangrijkste voor ons is dat kinderen zich ontwikkelen met plezier.

Leren start met een fijn pedagogisch klimaat. Op KBS De Vlieger gaan we uit van de principes van Verbindend Gezag: iedereen leert om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/ haar eigen welzijn en gedrag.

Onze katholieke school staat open voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. In de katholieke traditie is er grote aandacht voor het vieren. De school wil daarbij aansluiten door de grote feesten uit de katholieke traditie te vieren, zoals Kerst, Carnaval en Pasen. Daarnaast hechten wij veel waarde aan andere vieringen met elkaar rond feesten door het jaar, zoals Vliegershows, Sinterklaas en rond belangrijke momenten uit het leven zoals verjaardagen en het vieren van geboortes.

Het is ons doel om leerlingen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. We willen het maximale uit elk kind halen! Het nadrukkelijk volgen van de vorderingen en de opbrengsten op de hoofdvakken (taalleesonderwijs en rekenen) vinden wij van wezenlijk belang.

We onderschrijven als school het belang van een kennissamenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills, zoals kritisch denken, creatief denken, probleem oplossend werken, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid.

Handelingsgericht Werken (HGW) heeft een prominente rol gekregen op school. Het uitgangspunt daarbij is dat de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal staan: Wat hebben zij nodig om bepaalde onderwijsdoelen te behalen? Het gaat om afstemming en wisselwerking tussen deze leerling, deze groep, deze leerkracht, deze school en deze ouders.

KBS De Vlieger 3 is een KiVa-school. Dit pas binnen de principes van Verbindend Gezag. KiVa is een succesvol programma dat in Nederland en in Finland effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten. KiVa is vernieuwend en heeft concrete materialen voor leerkrachten, leerlingen en ouders. KiVa legt de nadruk op de rol van de hele groep bij het voorkomen en stoppen van pesten.

KBS De Vlieger 3 is een Academische OpleidingsSchool (AOS), dit houdt in dat er binnen de school veel aandacht is voor onderzoekend leren. Zo werken studenten in het laatste jaar van de PABO aan onderzoeksvraag die past binnen de ontwikkeling van KBS De Vlieger 3. Team en leerlingen dragen bij aan dit onderzoek.

 

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/public/sites/www.kbsdevlieger3.nl/templates/gk_simplicity/html/modules.php on line 97

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/public/sites/www.kbsdevlieger3.nl/templates/gk_simplicity/html/modules.php on line 103

Rondleiding op KBS De VliegerOm u een goed beeld te kunnen geven van onze school organiseren wij rondleidingen.

Lees meer