Menu

Zorg

Wij willen de kinderen op onze school, een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces aanbieden. Daar zijn de inspanningen van de groepsleerkrachten en de andere deskundigen binnen de school op gericht. Niet alle kinderen ontwikkelen zich cognitief en sociaal emotioneel op dezelfde manier.

Dat betekent dat wij als school alert zijn op de wijze van de ontwikkeling van de kinderen. Goede observaties van de leerkrachten, een duidelijke verslaglegging en een leerlingvolgsysteem moeten de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk weer geven. Deze weergave van de ontwikkeling vormt de basis van een cyclus: doelen stellen, handelen, meten en evalueren.

Ons denken en de organisatie is er op gericht om onderwijs op maat te bieden. We nemen daarbij kinderen serieus. Door de onderwijsbehoefte in beeld te brengen en gesprekken met kinderen te voeren willen we aansluiten bij de leerstijlen van het kind. De begeleiding van de intern begeleiders en andere deskundigen is er vooral op gericht om de leerkracht te ondersteunen en te begeleiden in de juiste keuzes van het onderwijsaanbod aan alle leerlingen in de groep.

Sinds schooljaar 2022-2023 zijn we gestart met “de garage” zie hiervoor het document “Inzet voor leerlingen met extra ondersteuning”.

Rondleiding op KBS De VliegerOm u een goed beeld te kunnen geven van onze school organiseren wij rondleidingen.

Lees meer